Projelendirme

TFT ENERJİ; Enerji santralleri, Trafo Merkezleri, İletim hatları ve Yapı tesisatları kapsamlarında projelerin, yatırımcı istekleri doğrultusunda hazırlanması, keşif tablolarının oluşturulması alanlarında proje hizmetleri vermektedir

Enerji Santralleri Projelendirme

Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Biogaz/Biokütle, hidroelektrik, doğalgaz, kömür, ve fuel oil santrallerinin elektromekanik projelerinin oluşturulması, yatırımcı adına keşif tablolarının oluşturulması, inşaat ve mekanik projeleri ile koordineli ekipman seçimi ve yerleşimi, kablo tava güzergahlarının oluşturulması, zayıf akım sistemlerinin projelendirilmesi işlerini kapsamaktadır. İhtiyaç doğrultusunda sektörde tecrübeli çözüm ortaklarıyla birlikte inşaat ve mekanik projeleri dahil projelendirme hizmeti sağlanmaktadır.

YG-OG Trafo Merkezleri Projelendirme

Yurtiçi ve yurtdışı projelerinde ilgili ülke şartnamelerinin sunulması ve ihtiyaçların aktarılması sonrasında AIS veya GIS trafo merkezlerinin inşaat, yerleşim, primer ve sekonder projelendirme hizmetleri verilmektedir. Kablo listeleri ve malzeme listeleri de yatırımcıya sağlanarak montaj başlangıcına kadar gerekli hizmet sağlanmaktadır. Proje revizyonları ve/veya as-built projelerin oluşturulması temin edilen dokümanlar veya firmamızın sağlayacağı süpervizörlük hizmetleri sonrasında sağlanabilmektedir.

Enerji Nakil Hatları Projelendirme

Yurtiçi ve yurtdışı projeleri için Orta Gerilim veya Yüksek gerilim enerji nakil hatlarının projelendirmesi, iletim hattı profil çalışmaları, ülke şartnameleri ve mevcut direk-iletken türlerine göre direk seçimleri yapılmakta ve malzeme listeleri oluşturulmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda özel projeler de oluşturulabilmektedir.

Dağıtım Tesisat Projeleri

Havaalanı, İş merkezi, otel, gökdelen vb. yapılarda enerji dağıtım sistemleri, zayıf akım sistemleri, aydınlatma projeleri oluşturulmaktadır. Ayrıca bu yapılarda sektörde tecrübeli çözüm ortaklarımızla mimari projeler dahil tüm projelerin ve keşiflerin oluşturulması hizmeti verilmektedir.