Danışmanlık

TFT ENERJİ; danışmanlık kapsamında firmalara proje geliştirme, proje takibi ve planlaması, fizibilite çalışmaları, süpervizörlük – kontrolörlük hizmetleri alanlarında tecrübelerini paylaşarak yatırımcıların sağlıklı ve objektif kontrol mekanizması oluşturmasında destek vermektedir.

Proje Geliştirme

Yurtiçi ve yurtdışında Enerji sektörü başta olmak üzere, yatırım planlaması içerisinde olan yatırımcılara farklı yatırım seçeneklerinin araştırılması, idari süreçlerinin takibi ve fizibilite çalışmaları kapsamında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Proje Yönetimi

Yatırım süreci başlamış projelerin yönetiminin yapılması ve projenin ilk aşamasından itibaren mühendislik, satınalma ve montaj – devreye alma süreçlerinde hizmet verilmektedir. İş planlarının hazırlanması, müşteri, yüklenici ve tedarikçi firma ilişkilerinin sağlanması ve yatırımcı temsilciliği kapsamında hizmetler verilmektedir

Yurtdışı Proje Yönetimi

Özellikle Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinde proje geliştirme ve yönetim tecrübelerini, yatırımcı ve/veya taahhüt firmalarına aktarıp, işin akışı ve kontrolü konularında danışmanlık hzmetleri verilmektedir. Firmaların yurtdışında temsil edilmesi ve iş akışı ile ilgili raporlamalar yapılmaktadır

Süpervizörlük

Yapım – Devreye Alma aşamalarında olan işler kapsamında yatırımcı adına imalat-montaj kontrolü hizmetlerini kapsamaktadır. Yatırımcının imalatını yaptırdığı malzemelerin de kontrolü sağlanabilmektedir. Ayrıca işletmede bulunan tesislerde verilen test – arıza bakım hizmetleri verilmektedir.